آهنگ زیباترین ترانه از حبیب

آهنگ زیباترین ترانه از حبیب که در قالب آلبوم رفیقانم منتشر شد.

زیباترین ترانه عاشقانه ام شبها چراغ روشن این آشیانه ام

تنها بهانه ام برای ماندن تنها بهانه ام برای خواندن

آهنگ زیباترین ترانه از حبیب

ای نور پاک نگو که تو خاموش می شوی

هرگز به به من نگو که فراموش می شوی

خاموشی تو خاموشی من است

با مرگ نوبت هم آغوشی من است سرودی اگر به صدا دارم از تو است

دردی اگه به جبین دارم از تو است هرگز مباد صدایم تهی ز غم شود

هرگز مباد جبینم ز درد رها شود

دانلود آهنگ زیباترین ترانه از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید