آهنگ ساز و آواز افشاری از محمدرضا شجریان

آهنگ ساز و آواز افشاری از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم غوغای عشقبازان منتشر شد.

تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی

تا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی

آهنگ ساز و آواز افشاری از محمدرضا شجریان

صد نعره همی‌آیدم از هر بن مویی

خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی

خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی

بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان

بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان

تا باد مگر پیش تو بر خاک نهد روی

خود کشته ابروی توام من به حقیقت

گر کشتنیم بازبفرمای به ابروی

گر کشتنیم بازبفرمای به ابروی ای دوست

دانلود آهنگ ساز و آواز افشاری از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید