آهنگ ساز و آواز قرایی از محمدرضا شجریان

آهنگ ساز و آواز قرایی از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم غوغای عشقبازان منتشر شد.

من اندر خود نمی یابم که روی از دوست برتابم

 بدار ای دوست دست از من که طاقت رفت و پایانم

آهنگ ساز و آواز قرایی از محمدرضا شجریان

تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی

و گر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم

بیا ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه

که گر جیحون بپیمایی نخواهی یافت سیرابم

مرا روی تو محراب است در شهر مسلمانان

و گر جنگ مغل باشد نگردانی ز محرابم

مرا از دنیی و عقبی همینم بود و دیگر نه

که پیش از رفتن از دنیا دمی با دوست دریابم

نگفتی بی وفا یارا که دلداری کنی ما را

الا گر دست می گیری بیا کز سر گذشت آبم

سر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالم

دگر ره پای می بندد وفای عهد اصحابم

زمستان است و بی برگی بیا ای باد نوروزم

بیابان است و تاریکی بیا ای قرص مهتابم

حیات سعدی آن باشد که بر خاک درت میرد

دری دیگر نمی دانم مکن محروم از این بابم

دانلود آهنگ ساز و آواز قرایی از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید