آهنگ سردار جنگل از حبیب

آهنگ سردار جنگل از حبیب که در قالب آلبوم بزن باران منتشر شد.

بنگه ای سردار جنگل ، قبله گاه روشن من

هنوز با زخم تن تو داره می سوزه تن من

برخیز وببین تو جنگل درختها قدش خمیده

داره قلب تورو خورشید به تن جنگل کشیده

آهنگ سردار جنگل از حبیب

وسعت تمام قلبت وسعت خاک وطن بود

عشق میهن از سراپا به تو تنها پیراهن بود

واسه شب فریاد جنگل صدای تورو می یاره

روح پرصلابت تو توی جنگل خونه داره

بنگه ای سردار جنگل ، قبله گاه روشن من

هنوز با زخم تن تو داره می سوزه تن من

برخیز وببین تو جنگل درختها قدش خمیده

داره قلب تورو خورشید به تن جنگل کشیده

دانلود آهنگ سردار جنگل از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید