آهنگ سرمو به راهت میدم از حسن شماعی زاده

آهنگ سرمو به راهت میدم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد.

غریبم ای غریبم ای غریبم

غریبم ای غریبم ای غریبم

آهنگ سرمو به راهت میدم از حسن شماعی زاده

تو این غربت چرا ما بیرفیقم

خود درد غریبی کم نبودش

خود درد غریبی کم نبودش

حالا عاشق شدن هم شد نصیبم

غریبم ای غریبم ای غریبم

همان روزی که چشمم بر تو افتاد

دلم از عشق تو زیرو زبر شد

همان روزی که چشمم بر تو افتاد

هوای اسمون رنگی دگر شد

همان روزی که چشمم بر تو افتاد

هوای عاشقی امد سراغم

چه احساس قشنگی داشتمانروز

نگاه تو که افتاد در نگاهم

دو چشمات زندگیمو داده بر باد

دو چشمات زندگیمو داده بر باد

همانروزو همانجایی که چشمم بر تو افتاد

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

همان روزی که چشمم بر تو افتاد

دو چشمات زندگیمو داده بر باد

چه احساس قشنگی داشتمانروز

دلم عاشق شدو در دامت افتاد

همان روزی که چشمم بر تو افتاد

دلم از عشق تو زیرو زبر شد

چه ابی تر شده دریای عاشق

هوای اسمون رنگی دگر شد

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

ای از خدا بیخبر دل منو با خودنبر حالا که داری میبریش

منو به همرات ببر

ای از خدا بیخبر دل منو با خودنبر حالا که داری میبریش

منو به همرات ببر

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

کی میخوای باور کنی از عشق تو دیوانه ام

در هوای عاشقی با هر کسی بیگانه ام

کی میخوای باور کنی از عشق تو دیوانه ام

در هوای عاشقی با هر کسی بیگانه ام

من به عشق تو شدم عاشقترین عاشقان

در ره مرغان عاشق من فقط یکدانه ام

من به عشق تو شدم عاشقترین عاشقان

در ره مرغان عاشق من فقط یکدانه ام

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

جونمو به راهت میدم

دلمو بدامت میدم

واسه ی رسیدن به تو سرمو به راهت میدم

دانلود آهنگ سرمو به راهت میدم از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید