آهنگ سفر از حسن شماعی زاده

آهنگ سفر از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

رفتن و رفتن و رفتن

دل به تنهایی سپردن

رفتن اما نرسیدن

لب دریا تشنه مردن

آهنگ سفر از حسن شماعی زاده

رفتن و رفتن و رفتن

حرفیه که ناتمومه

بغض یه گریه تلخه

که یه عمره تو گلومه

واسه من سفر همیشه

یه کبوتر سفیده

که رو سینه سفیدش

قطره قطره خون چکیده

گفتنی ها رو باید گفت

میگم این حرفو با فریاد

مثل ابرای مهاجر

نمیشم همسفر باد

به سفر من دیگه تن در نمیدم

گریه از درد سفر سر نمیدم

به سفر من دیگه تن در نمیدم

گریه از درد سفر سر نمیدم

گم شدن مثل یه سایه

میون غبار کینه

لب بسته پای خسته

قصه سفر همینه

دانلود آهنگ سفر از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید