آهنگ سلامتی از آرش

Related image

یک دو سه پیکا بالا

جار پنج شیش همه حالا

حال کنید باهم هستیم دست بزنید امشب مستیم

امشب از اون شبا هستش

ساقی یه پیک بده دستش

گرمش کن تو امشب ساقی با همیم

یک دو سه پیکا بالا

جار پنج شیش همه حالا

حال کنید باهم هستیم دست بزنید امشب مستیم

امشب از اون شبا هستش

ساقی یه پیک بده دستش

دانلود آهنگ سلامتی از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید