آهنگ سهم من از داریوش

توی این دنیای بی‌ حاصله بودن

با همه شکستگی‌ های دل من

با همه تلخی قصه تو و من

من که حیفم میاد از گلایه کردن

آهنگ سهم من از داریوش
ارزش گلایه من بیش از اینهاست

نه برای اون کسی که اهل سوداست

کسی که لحظه به لحظه رنگ دنیاست

من ساده به خیالم از خود ماست

سهم من از تو چه بوده غیر آزار

تویی که دنیا برات شده یه بازار

من تو رو به چشم یاری دیده بودم

تو من رو اما به چشم یه خریدار

ارزش گلایه من بیش از اینهاست

نه برای اون کسی که اهل سوداست

تو رو باید می‌شناختم که هزار تا چهره داشتی

روی احساس و دل من داشتی قیمت می‌گذاشتی

تو نتونستی بفهمی که وفا خریدنی نیست

چینی شکسته دل دیگه پیوند شدنی نیست

سهم من از تو چه بوده غیر آزار

تویی که دنیا برات شده یه بازار

من تو رو به چشم یاری دیده بودم

تو من رو اما به چشم یه خریدار

توی این دنیای بی‌حاصله بودن

با همه شکستگی‌های دل من

با همه تلخی قصه تو و من

من که حیفم میاد از گلایه کردن

دانلود آهنگ سهم من از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید