آهنگ سوار خواهد آمد از داریوش

آهنگ سوار خواهد آمد از داریوش که در قالب آلبوم انسان (فتانه) منتشر شد.

سوار خواهد آمد، سرای رفت و رو کن

کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن

آهنگ سوار خواهد آمد از داریوش

ز شست و شوی باران ، صفای گل فزون‌تر

کنار چشمه بنشین، نشاط شست‌و‌شو کن

جلیقه‌ی زری را ز جامه‌دان برآور

گرش رسیده زخمی، به چیرگی رفو کن

ز پول زر به گردن، ببند طوقی،

امابه سیم تو نیرزد، قیاس با گلو کن

به هفت رنگ شایان، یکی پری بیارای

ز چارقد نمایان، دو زلف از دو سو کن

ز گوشه خموشی، سه تار کهنه برکش

سرودی از جوانی، به پرده جست‌وجو کن

چه بود آن ترانه؟ بلی به یادم آمد

ترانه ز دستم گلی بگیر و بو کن

سکوت سهمگین را از این سرا بتاران

بخوان، برقص، آری، بخند و های ‌و هو کن

سوار چون درآید در آستان خانه

گلی بچین و با دل، نثار پای او کن

سوار در سرایت شبی به روز آرد

دهد به هر چه فرمان، سر از ادب فرو کن

سحر که حکم قاضی رود به سنگسارت

نماز عاشقی را به خون دل وضو کن

دانلود آهنگ سوار خواهد آمد از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید