آهنگ شب های دلتنگی از حبیب

دراین شبهای دلتنگی که غم با من هو آغوش

به جز اندوه و تنهایی،کسی با من نمی جوشه

کسی حالم نمی پرسه،کسی دردم نمی دونه

نه هم درد و هم آوایی با من یکدل نمی خونه

آهنگ شب های دلتنگی از حبیب

ازاین سرگشتگی ببزارم وبیزار

ولی راه فراری نیست از این دیوار

برای این لب تشنه،دریغا قطره آبی کو

برای خسته چشم من،ذریغا جای خوابی کو

دراین سرداب ظلمت،نور راهی کو

دراین اندوه غربت سرپناهی کو

شبها پر درد ومن ازغصه ها دل سرد

کجا پیدا کنم دل سوخته ای هم درد

اسیر صد خیال و وهم واندوهم

سرا پا دردم وسنگین تراز کوهم

ترانه آهنگ کسی حالم نمیپرسه از حبیب

دراین اندوه غربت سرپناهی کو

شبها پر درد ومن ازغصه ها دل سرد

کجا پیدا کنم دل سوخته ای هم درد

اسیر صد خیال و وهم واندوهم

سرا پا دردم وسنگین تراز کوهم

دانلود آهنگ شب های دلتنگی از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید