آهنگ صحرایی از اندی

باز واسم از قصه ی لیلی و مجنون نگو

از گل صحرائی و ابر بیابون نگو

Related image

لالهء صحرا توئی

دختر دریا توئی

قصهء عشق شب یلدا توئی

آره میدونم من خود لیلا توئی

آره میدونم من لیلا توئی

آره خود لیلا لیلا توئی

خندهء ساقی توئی

عطر اقاقی توئی

لیلی صحرائی توئی

لیلی صحرائی توئی

غنچهء نیلوفرم ای همهء باورم

دست نوازش میکشی بر سرم

آخه میدونی از همه عاشق ترم

آخه میدونی از همه عاشق ترم

آره میدونم من لیلا توئی

آره خود لیلا لیلا توئی

خندهء ساقی توئی

عطر اقاقی توئی

لیلی صحرائی توئی

لیلی صحرائی توئی

شبنم صبحی روی برگا بشین

باور عشقو توی دنیام ببین

بازدوباره دست تو تو دستمه

همسفر من شدی ای نازنین

آره میدونم من لیلا توئی

آره خود لیلا لیلا توئی

خندهء ساقی توئی

عطر اقاقی توئی

لیلی صحرائی توئی

لیلی صحرائی توئی

لیلی صحرائی توئی

دختر دریائی توئی

لیلی صحرائی توئی

دختر دریائی توئی

باز واسم از قصهء لیلی و مجنون نگو

از گل صحرائی و ابر بیابون نگو

لالهء صحرا توئی

دختر دریا توئی

قصهء عشق شب یلدا توئی

آره میدونم من خود لیلا توئی

آره میدونم من لیلا توئی

آره خود لیلا لیلا توئی

خندهء ساقی توئی

عطر اقاقی توئی

لیلی صحرائی توئی

دانلود آهنگ صحرایی از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید