آهنگ صحنه از حسن شماعی زاده

آهنگ صحنه از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم گل آفتابگردون منتشر شد.

صحنه خالی صحنه خاموش بی تحرک بی نمایش

نیمکتا گیج گیج و واژگون به امید یه نوازش

آهنگ صحنه از حسن شماعی زاده

پشت صحنه بغض تصمیم روی آینه های غمناک

روی صحنه غیبت نور روی پرده یه وجب خاک

همه رفتن همه باهم همه جز خاطره و یاد

درا باز و بسته میشن ولی با دلسودی باد

عمر بازیگری من عمر شبنم روی برگ بود

عمر عشق بازی شیشه با هوس های تگرگ بود

نه صدای دست و تحسین نه گل میخک و بوسه

باورم نمیشه در اوج داره بال من میپوسه

بنویسید بنویسید روی سنگا رو درختا

با شمام قصه نویسا بنویسید از همینجا

چند بهار بیشتر از این ها دیو صحنه زیر پام بود

توی اهل بی وفامون اسم من مثل سلام بود

نه صدای دست و تحسین نه گل میخک و بوسه

باورم نمیشه در اوج داره بال من می پوسه

دانلود آهنگ صحنه از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید