آهنگ عزیز من از حبیب

آهنگ عزیز من از حبیب که در قالب آلبوم ایران بانو منتشر شد.

عزیز من ، خوشبختی نامه ای نیست

که یک روز نامه رسانی ، زنگ در خانه ات را بزند

و آنرا به دستان منتظر تو برساند ، خوش بختی

عروسک کوچکی است ،از یک تکه خمیر نرم رنگین شکل پذیر

آهنگ عزیز من از حبیب

به همین سادگی ، به خدا به همین سادگی

اما یادت باشه ، که جنس آن خمیر

باید از عشق و ایمان باشه ، نه هیچ چیز دیگه

اما یادت باشه ، که جنس آن خمیر

باید از عشق و ایمان باشه، نه هیچ چیز دیگه

به همین سادگی، به خدا به همین سادگی

اما یادت باشه، که جنس آن خمیر

باید از عشق و ایمان باشه، نه هیچ چیز دیگه

اما یادت باشه، که جنس آن خمیر

باید از عشق و ایمان باشه، نه هیچ چیز دیگه

به همین سادگی، به خدا به همین سادگی

اما یادت باشه، که جنس آن خمیر

باید از عشق و ایمان باشه، نه هیچ چیز دیگه

اما یادت باشه، که جنس آن خمیر

باید از عشق و ایمان باشه، نه هیچ چیز دیگه

دانلود آهنگ عزیز من از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید