آهنگ عشق از حسن شماعی زاده

آهنگ عشق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم صدای رودخانه منتشر شد.

دلم برای تو داره پر می زنه

فقط برای تو داره پرپر می زنه

نکنه عشق اومده به خونم سر بزنه

نکنه عشق اومده خونمو در بزنه

آهنگ عشق از حسن شماعی زاده

حالا که هستیمو در قمار عشق

باختم و نشستم چشم به راه عشق

نمی خوام کسی جز تو خونمو در بزنه

نمی خوام کسی جز عشق به خونم سر بزنه

دیدم که چشمونت لبخند می زنه

خنده شیرینت به دلم چنگ می زنه

برای دیدارت دلم پر می زنه

نمی خوام کسی جز تو خونمو در بزنه

نمی خوام کسی جز عشق به خونم سر بزنه

ای عشق ای عشق

ای عشق ای عشق

ای عشق در بزن

تو به من سر بزن

خونمو در بزن

تو به من سر بزن

ای عشق ای عشق ای عشق

عاشق شدم به خنده هات

به خنده های بی ریات

وقتی که تو حرف می زنی

محبته توی صدات

چقدر قشنگه اون موهات

که ریخته روی شونه هات

نشونی از محبته

کشیدگی گونه هات

چقدر قشنگه اون موهات

که ریخته روی شونه هات

نشونی از محبته

کشیدگی گونه هات

چه مهربونه اون نگات

صداقته توی صدات

فقط یه آرزو دارم

همیشه من باشم باهات

فقط یه آرزو دارم

همیشه من باشم باهات

می خوام تورو ببینم

سرتو بذار رو سینم

می خوام تورو ببینم

سرتو بذار رو سینم

صدای عشقو گوش کن

تکیه بده به شونم

صدای عشقو حس کن

تکیه بده به شونم

می خوام تورو ببینم

سرتو بذار رو سینم

صدای عشقو گوش کن

تکیه بده به شونم

صدای عشقو حس کن

تکیه بده به شونم

ای عشق ای عشق

ای عشق ای عشق

ای عشق در بزن

تو به من سر بزن

خونمو در بزن

تو به من سر بزن

خونمو در بزن

تو به من سر بزن

ای عشق ای عشق ای عشق

دانلود آهنگ عشق از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید