آهنگ غم با طبیبان از محمدرضا شجریان

آهنگ غم با طبیبان از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ بی تو به سر نمیشود (به همراه همایون) منتشر شد.

ره می خانه و مسجد کدام است

که هر دو بر من مسکین حرام است ، حرام است

آهنگ غم با طبیبان از محمدرضا شجریان

ره می خانه و مسجد کدام است

که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است

آخ نه در می خانه کین خمار خام است ، خام است

برای مسجد و می خانه راهی است

بجویید ای عزیزان کین کدام است

به می خانه امامی مست خفته است

نمی‌دانم که آن بت را چه نام است ، چه نام است

مرا کعبه ، خرابات است امروز

حریفم قاضی و ساقی ، امام است

برو عطار کو خود می‌شناسد

که سرور کیست ، سرگردان کدام است ، سرگردان کدام

دانلود آهنگ غم با طبیبان از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید