آهنگ قبله از حسن شماعی زاده

آهنگ قبله از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم زنده باد عشق منتشر شد.

پشت دیوار شب یه راهی داره که میره یه راست در خونه ی ستاره

چهار قدم از ور دل ماه که رد شی می بینی که ماه شب چارده داره

می بینی که ماه شب چارده داره خورشید خانومو ابروشو برمی داره

آهنگ قبله از حسن شماعی زاده

بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش

باد که میاد رد شه بره بریزه سر ستاره هاش بریزه سر ستاره هاش

وقتی میای قشنگترین پیرهنتو تنت کن تاج سر سروریتو سرت کن

چشماتو مست کن همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من

الا دل ساده و عاشق من

بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش

باد که میاد رد شه بره بریزه سر ستاره هاش بریزه سر ستاره هاش

قبله یعنی حلقه ی چشم مستت ضریح اونه که دست بزنم به دستت

جای دخیل پامو ببند تو خونه‌ت به جای مهر سرمو بزار رو شونه‌ت

قبله یعنی حلقه ی چشم مستت ضریح اونه که دست بزنم به دستت

جای دخیل پامو ببند تو خونه‌ت به جای مهر سرمو بزار رو شونه‌ت

وقتی میای قشنگترین پیرهنتو تنت کن تاج سر سروریتو سرت کن

چشماتو مست کن همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من

الا دل ساده و عاشق من

بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش

باد که میاد رد شه بره بریزه سر ستاره هاش

بریزه سر ستاره هاش

باد که میاد رد شه بره بریزه سر ستاره هاش

دانلود آهنگ قبله از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید