آهنگ لعنت از سیاوش قمیشی

آهنگ لعنت از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم بی سرزمین تر از باد منتشر شد.

من برای تو میخونم

هنوز از اینور دیوار

هرجای گریه که هستی

خاطره هاتو نگهدار

تو نمیدونی عزیزم

حال روزگار ما رو

توی ذهن آینه بشمار

تک تک حادثه ها رو

آهنگ لعنت از سیاوش قمیشی

خورشیدو از ما گرفتن

شکر شب ستاره پیداست

از نگاه ما جرقه

صد تا فانوسه یه رویاست

من برای تو میخونم

بهترین ترانه هارو

دل دیوارو بلرزون

تازه کن خلوت مارو

هم غصه بخون با من

تو این قفس بی مرز

لعنت به چراغ سرخ

لعنت به چراغ سبز

هم غصه بخون با من

تو این قفس بی مرز

لعنت به چراغ سرخ

لعنت به چراغ سبز

من برای تو میخونم

هنوز از اینور دیوار

هرجای گریه که هستی

خاطره هاتو نگهدار

تو نمیدونی عزیزم

حال روزگار ما رو

توی ذهن آینه بشمار

تک تک حادثه ها رو

خورشیدو از ما گرفتن

شکر شب ستاره پیداست

از نگاه ما جرقه

صد تا فانوسه یه رویاست

من برای تو میخونم

بهترین ترانه هارو

دل دیوارو بلرزون

تازه کن خلوت مارو

هم غصه بخون با من

تو این قفس بی مرز

لعنت به چراغ سرخ

لعنت به چراغ سبز

هم غصه بخون با من

تو این قفس بی مرز

لعنت به چراغ سرخ

لعنت به چراغ سبز

هم غصه بخون با من

تو این قفس بی مرز

لعنت به چراغ سرخ

لعنت به چراغ سبز

دانلود آهنگ لعنت از سیاوش قمیشی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید