آهنگ لیلی از عارف

آهنگ لیلی از عارف که در قالب آلبوم مرد قبیله منتشر شد.

اگه شاعر شیراز

اگه نی زن نی ریز

آهنگ لیلی از عارف

اگه تهرونیم من

اگه قلدر تبریز

اگه از سر کوهم

اگه بچه دشتم

من ازخیر تو ای عشق

گذشتم که گذشتم

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

من اون عشقو می خواستم

که بی رنگ و ریا بود

چه حرفهای قشنگی

میونه من و ما بود

به فردا نرسیدیم

فقط خوابشو دیدیم

حالا گم شده اون ماه

که مهتابشو دیدیم

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

چی شد قصه اون عشق

چی شد جلوه مهتاب

چه دلتنگم از اون ماه

که گم شد توی مرداب

واسه نی زن نی ریز

من آواز نمی خونم

می رم قصه عشقو

با شعرا می سوزونم

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

من اون عشقو می خواستم

که بی رنگ و ریا بود

چه حرفهای قشنگی

میونه من و ما بود

به فردا نرسیدیم

فقط خوابشو دیدیم

حالا گم شده اون ماه

که مهتابشو دیدیم

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

چی شد قصه اون عشق

چی شد جلوه مهتاب

چه دلتنگم از اون ماه

که گم شد توی مرداب

واسه نی زن نی ریز

من آواز نمی خونم

می رم قصه عشقو

با شعرا می سوزونم

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

هنوز عاشق عشقه

دل ساده لیلی

بمیرم واسه لیلی

که بی طاقته خیلی

دانلود آهنگ لیلی از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید