آهنگ مانکن از حبیب و محمد

آهنگ مانکن از حبیب که در قالب آلبوم جوونی منتشر شد.

شیطون و بازیگوشه هر روز یه رنگ می پوشه شیک و قشنگ و نازه حیف که فقط لجبازه

این دختره این دختره که از همه دل میبره یه مانکنه یه مانکنه نگاش نکن مال منه

آهنگ مانکن از حبیب و محمد

صبح که میشه دوون دوون میرم توی محله مون

هر جا میرم حرف اونه این روزا ورد زبونه

قشنگتر از برگ گل خودش میدونه خوشکل

تنها تمنای دل یه مانکنه یا مدله

این دختره یه مانکنه که از همه دل میبره

این دختره این دختره که از همه دل میبره یه مانکنه یه مانکنه نگاش نکن مال منه

شیطون و بازیگوشه هر روز یه رنگ می پوشه شیک و قشنگ و نازه حیف که فقط لجبازه

این خوشکله این خوشکله

میگن تو قصه عسلی تو آرزوی این دلی

خودت میدونی خوشکلی تو مانکنی یا مدلی هم مانکنی هم مدلی

این دختره یه مانکنه که از همه دل میبره

این دختره این دختره که از همه دل میبره یه مانکنه یه مانکنه نگاش نکن مال منه

جنس موهاش ابریشمه خاطر خواهاش یه عالمه

رو مخمل لبای اون یه گل سرخ و شبنمه

خوشکل و سر به هوا مردم از عشقش به خدا

به این همه برو بیا مغروره و بی اعتنا

این دختره یه مانکنه که از همه دل میبره

دانلود آهنگ مانکن از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید