آهنگ مست از احمد آزاد

https://persian-fa.ir/wp-content/uploads/2019/02/D8A7D8ADD985D8AF-D8A2D8B2D8A7D8AF-7-5.jpg

می و میخانه مست و می کشان مست

می کشان مست

زمین مست و زمان مست

آسمان مست

آسمان مست

نسیم از حلقه ی زلف تو بگذشت

چمن شد مست و باغ و باغبان مست

چمن شد مست و باغ و باغبان مست

تا زدم یک جرعه می از چشم مستت

تا گرفتم جانم از نوشی ز دستت

شد زمین مست آسمان مست

بلبلان نغمه خوان مست

باغ مست و باغبان مست

باغ مست و باغبان مست

تو زمزمه ی چنگ و عود منی

نغمه ی خفته در تار و پود منی

تو ساغر و جام و سبو ی منی

مایه ی هستی و تار و پود منی

گرچه مست مستم نه می پرستم

به هر دو جهان مست به عشق تو هستم

به هر دو جهان مست به عشق تو هستم

تا من چشم مست تو دیدم

ز ساغر عشقت دو جرعه چشیدم

شد زمین مست آسمان مست

بلبلان نغمه خوان مست

باغ مست و باغبان مست

باغ مست و باغبان مست

باغ مست و باغبان مست

باغ مست و باغبان مست

دانلود آهنگ مست از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید