آهنگ منتظر از داریوش

آهنگ منتظر از داریوش که در قالب آلبوم مسبب (به همراه گوگوش) منتشر شد.

مثل اسم خودم اینو می دونم

می دونم که یک نفر یه روز میاد

می دونم که وقتی از راه برسه

هرچی که خوبه وایه منم می خواد

آهنگ منتظر از داریوش

درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم

مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم

وقتی از راه برسه با بوسه ای

قفل این غمستونو وا می کنه

منو تو یه شهر دیگه می بره

با هوای تازه آشنا می کنه

درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم

مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم

توی این خونه دربسته

توی این صندوق سربسته

همه آرزوهام دور میشه

میون دیوارای سنگی

میون این همه دلتنگی

شوق زندگی از من دور میشه

یه نفر داره میاد دیوارا رو برداره

یه نفر داره میاد زندگی رو میاره

درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم

مژده دیدنشو تو کوچه ها جار می زنم

توی این خونه دربسته

توی این صندوق سربسته

همه آرزوهام دور میشه

میون دیوارای سنگی

میون این همه دلتنگی

شوق زندگی از من دور میشه

تو اونی اون یک نفر ای همشب تن خسته

میتونی کلید باشی واسه درهای بسته

درا رو وا می کنم پنجره ها رو می شکنم

مژده دیدنتو تو کوچه ها جار می زنم

دانلود آهنگ منتظر از داریوش :‌ دانلود

دیدگاه خود را بگذارید