آهنگ منت از حبیب

آهنگ منت از حبیب که در قالب آلبوم بزن باران منتشر شد.

گر بخارد پشت من

انگشت من

آهنگ منت از حبیب

خم شود از بار منت پشت من

همتی کو تا نخارم پشت خویش

وارهم از منت انگشت خویش

دانلود آهنگ منت از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید