آهنگ ناد علی از عارف

آهنگ ناد علی از عارف که در قالب آلبوم آینه در آینه منتشر شد.

با تاج گدایی ز شهان باج گرفت

دلامون شکسته یا علی

آهنگ ناد علی از عارف

زبونامون بسته یا علی

چشمامون همه به راه تو

مردای خسته یا علی

بس که بلند شد دستمون

سوی خدای آسمون

نقش خدا رو دستامون

حالا نشسته یا علی

مدد کن یا علی و یا علی و یا علی

مدد کن یا علی و یا علی و یا علی

دانلود آهنگ ناد علی از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید