آهنگ نازک از عارف

آهنگ نازک از عارف که در قالب آلبوم نازک منتشر شد.

می نویسم: نازک من دل دل نامه رو در یاب

خط به خط نبض ام و بشناس دست بکش رو پوست آفتاب

آهنگ نازک از عارف

وقت بغض واژه ها نیست وقت دلتنگی ما نیست

همه ساز ها رو خبر کن که ترانه، بی صدا نیست

وقتشه که از قفس ساز

پر پرواز و بگیری

خط به خط، نقطه به نقطه

نبض آواز و بگیری

می نویسی: ته خلوت از صدای پا می ترسم

عادت قفس همینه از پرنده ها می ترسم

می نویسم: نازک من! هر چه گلواژه س،خبر کن

رخت آفتابی به تن کن ظلمت و زیر و زبر کن

وقت بغض واژه ها نیست وقت دلتنگی ما نیست

همه ساز ها رو خبر کن که ترانه، بی صدا نیست

وقتشه که از قفس ساز

پر پرواز و بگیری

خط به خط، نقطه به نقطه

نبض آواز و بگیری

نازک دل نازک من ای همیشگی ترینم

نذار از غزل بیفتم نذار اشک ها تو ببینم

نبض تو هنوز می تونه بهترین ترانه باشه

برای رستن و رستن بهترین بهانه باشه

وقت بغض واژه ها نیست وقت دلتنگی ما نیست

همه ساز ها رو خبر کن که ترانه، بی صدا نیست

وقتشه که از قفس ساز

پر پرواز و بگیری

خط به خط، نقطه به نقطه

نبض آواز و بگیری

دانلود آهنگ نازک از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید