آهنگ نپری ز دستم از حسن شماعی زاده

آهنگ نپری ز دستم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

ای بهار من دار و ندار من آهوی دیار من نمیشی شکار من

ای امید من ای برگ بید من کفتر سفید من پیک نوید من

آهنگ نپری ز دستم از حسن شماعی زاده

حالا که خودم یارت شدم نپری ز دستم

حالا که خریدارت شدم نپری ز دستم

آره عاشق زارت شدم نپری ز دستم

بد جوری گرفتارت شدم نپری ز دستم

عزیز نپری ز دستم جونم نپری ز دستم

اونی که تو رویا می دیدم سایشو هر جا می دیدم

نکنه تو باشی نکنه تو باشی نکنه تو باشی

اونی که بی همتا می دیدم تک توی دنیا می دیدم

نکنه تو باشی نکنه تو باشی نکنه تو باشی

ای بلای من ای آشنای من

گردی پشت پای من نگیری به جای من

ای امید من ای برگ بید من

کفتر سفید من پیک نوید من

حالا که خودم یارت شدم نپری ز دستم

حالا که خریدارت شدم نپری ز دستم

آره عاشق زارت شدم نپری ز دستم

بد جوری گرفتارت شدم نپری ز دستم

عزیز نپری ز دستم جونم نپری ز دستم

دیدی دیوونم کردی حالا دیگه چی می خواستی

خونه به خونم کردی حالا دیگه چی می خواستی

دیدی دیوونم کردی حالا دیگه چی می خواستی

خونه به خونم کردی حالا دیگه چی می خواستی

اونی که تو رویا می دیدم سایشو هر جا می دیدم

نکنه تو باشی نکنه تو باشی نکنه تو باشی

اونی که بی همتا می دیدم تک توی دنیا می دیدم

نکنه تو باشی نکنه تو باشی نکنه تو باشی

ای بلای من ای آشنای من گردی پشت پای من نگیری به جای من

ای بهار من دار و ندار من آهوی دیار من نمیشی شکار من

حالا که خودم یارت شدم نپری ز دستم

حالا که خریدارت شدم نپری ز دستم

آره عاشق زارت شدم نپری ز دستم

بد جوری گرفتارت شدم نپری ز دستم

دانلود آهنگ نپری ز دستم از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید