آهنگ هق هق از حبیب و محمد

آهنگ هق هق از حبیب و محمد که در قالب آلبوم خودشه منتشر شد.

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره

گرد غربتو رو گونه ام نم بارون می شوره

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره

گرد غربتو رو گونه ام نم بارون می شوره

آهنگ هق هق از حبیب و محمد

سرم از پنجره بیرونه و فریاد میزنم

درد غربت خونمو ویرونه کرده

غم تنهایی داره روحمو آتیش می زنه

یاد چشمات دلمو دیوونه کرده

دوباره تیک تیک ساعت شبو یادم می یاره

روی شیروونی مثل جت داره بارون می باره

دوباره تیک تیک ساعت شبو یادم می یاره

روی شیروونی مثل جت داره بارون می باره

هوا بد جوری گرفته دلم آروم نداره

بغذ غربت تو گلوم گل های حسرت می کاره

هوا بد جوری گرفته دلم آروم نداره

بغذ غربت تو گلوم گل های حسرت می کاره

سرم از پنجره بیرونه و فریاد میزنم

درد غربت خونمو ویرونه کرده

غم تنهایی داره روحمو آتیش می زنه

یاد چشمات دلمو دیوونه کرده

سرم از پنجره بیرونه و فریاد میزنم

درد غربت خونمو ویرونه کرده

غم تنهایی داره روحمو آتیش می زنه

یاد چشمات دلمو دیوونه کرده

دانلود آهنگ هق هق از حبیب و محمد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید