آهنگ وقت آمده از عارف

آهنگ وقت آمده از عارف که در قالب آلبوم روزگار منتشر شد.

برخیز ای خورشید شب سوز طغیان

آشفته کن خواب این خرقه پوشان

آهنگ وقت آمده از عارف

برخیز و این چنگ وچگور غم را

با زخمه های آتشین بسوزان

ای آذر نوش قلب کوه تفتان

ای بغض پنهان در سکوت یاران

بشکن در خود زنجیر این خموشی

وقت آمده برخیز وآتش افشان

دانلود آهنگ وقت آمد از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید