آهنگ وه چه بی رنگ(فرامرز اصلانی) از داریوش

آهنگ وه چه بی رنگ از داریوش که در قالب آلبوم رومی منتشر شد.

وه چه بیرنگ و بی نشان که منم

کی ببینم مرا ، چنان که منم

گفتی اسرار در میان آور

کو میان اندر این میان که منم

آهنگ وه چه بی رنگ از داریوش

کی شود این روان من ساکن

این چنین ساکن روان که منم

بحر من غرقه گشت هم در خویش

بوالعجب بحر بیکران که منم

این جهان وان جهان مرا مطلب

کین دو گم شد در آن جهان که منم

وه چه بیرنگ و بی نشان که منم

کی ببینم مرا ، چنان که منم

گفتی اسرار در میان آور

کو میان اندر این میان که منم

وه چه بیرنگ و بی نشان که منم

کی ببینم مرا ، چنان که منم

گفتی اسرار در میان آور

کو میان اندر این میان که منم

وه چه بیرنگ و بی نشان که منم

کی ببینم مرا ، چنان که منم

گفتی اسرار در میان آور

کو میان اندر این میان که منم

کی شود این روان من ساکن

دانلود آهنگ وه چه بی رنگ از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید