آهنگ چه دردیست از سیاوش قمیشی

آهنگ چه دردیست از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم قصه ی گل و تگرگ منتشر شد.

چه دردی است در میان جمع بودن
ولی درگوشه ای تنها نشستن
برای دیگران چون کوه بودن
ولی در چشم خود آرام شکستن

آهنگ چه دردیست از سیاوش قمیشی
برای هر لبی شعری سرودن
ولی لبهای خود همواره بستن
چه دردی است در میان جمع بودن
ولی درگوشه ای تنها نشستن
به رسم دوستی دستی فشردن
ولی با هر سخن قلبی شکستن
به نزد عاشقان چون سنگ خاموش
ولی در بطن خود غوغا نشستن
به غربت دوستان بر خاک سپردن
ولی در دل امید به خانه بستن
به من هر دم نوای دل زند بانگ
چه خوش باشد از این غمخانه رستن
چه دردی است در میان جمع بودن

 

دانلود آهنگ چه دردیست از سیاوش قمیشی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید