آهنگ گرگ بیابون از داریوش

آهنگ گرگ بیابون از داریوش که در قالب آلبوم خاموش نمیرید منتشر شد.

 مرد و بلند بالا توی کوه و توی صحرا چنون نی می‌زنه غمناک می‌خونه

که کوهسار از غمش سردر گریبونه میگن گرگ بیابونه میگن گرگ بیابونه

آهنگ گرگ بیابون از داریوش

میگن گرگ میگن گرگ جوون مرد و بلند بالا توی کوه و توی صحرا

چنون نی می‌زنه غمناک می‌خونه که کوهسار از غمش سردر گریبونه

که کوهسار از غمش سردر گریبونه میگن گرگ بیابونه میگن گرگ بیابونه

ولی هیچکی نمی‌دونه که اون از عشق نالونه

دل و جونش تو ایرونه دل و جونش تو ایرونه میگن گرگ

میگن فریاد خشم اون دل کوه رو می‌لرزونه میگن گرگ

تو دستش نی می‌شه خنجر یکی دشمن نمی‌مونه میگن گرگ

مثال رستم دستون میاد از جنگلها بیرون میگن گرگ

به زیر پای اسب اون می‌شه کاخ ستم ویرون می‌شه کاخ ستم ویرون

میگن گرگ بیابونه میگن گرگ بیابونه میگن گرگ میگن گرگ

جوون مرد و بلند بالا توی کوه و توی صحرا چنون نی می‌زنه غمناک می‌خونه

که کوهسار از غمش سردر گریبونه که کوهسار از غمش سردر گریبونه

میگن گرگ بیابونه میگن گرگ بیابونه ولی هیچکی نمی‌دونه که اون از عشق نالونه

دل و جونش تو ایرونه دل و جونش تو ایرونه میگن گرگ

تنی تنها تنی زخمی دلش یکجا نمی‌مونه میگن گرگ

سراپا خشم بی‌پایون براش دنیا یه زندونه میگن گرگ

همه جون رو چنون آرش به تیری در کمون داره میگن گرگ

نداره لحظه‌ای آروم به پیکر تا که جون داره به رگها تا که خون داره

میگن گرگ بیابونه میگن گرگ بیابونه میگن گرگ میگن گرگ

دانلود آهنگ گرگ بیابون از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید