آهنگ گلخونه از حبیب

آهنگ گلخونه از حبیب که در قالب آلبوم خورشید خانم منتشر شد.

گلهای گل خونه ای دنیا وفا نداره

این تازگی طراوت فردا صفا نداره

تو نازنین قشنگی اما صفا نداری

یک دنیا شوخ و شنگی اما وفا نداری

آهنگ گلخونه از حبیب

مهرت به دل نشوندم اما خبر نداری

روز از نو روزی از نو عاشق شدم منم

مهرت به دل نشوندم اما خبر نداری

روز از نو روزی از نو عاشق شدم منم

گلهای گل خونه ای دنیا وفا نداره

این تازگی طراوت فردا صفا نداره

تو نازنین قشنگی اما صفا نداری

یک دنیا شوخ و شنگی اما وفا نداری

هم شاد و هم غمینم از زندگی خود سیرم

خنجر زدم به دیده تا دیگه نبینه

آی گلهای گل خونه ای گلهای گل خونه ای

نه با چشم صورت با چشم دل می بینم

آی گلهای گل خونه ای دنیا وفا نداره

این تازگی طراوت فردا صفا نداره

تو نازنین قشنگی اما صفا نداری

یک دنیا شوخ و شنگی اما وفا نداری

دانلود آهنگ گلخونه از حبیب  : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید