آهنگ گل آفتابگردون از حسن شماعی زاده

آهنگ گل آفتابگردون از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم گل آفتابگردون منتشر شد.

گل آفتابگردون

نازنین سرگردون

گل آفتابگردون

مهربون سرگردون

آهنگ گل آفتابگردون از حسن شماعی زاده

آفتابت مرده مگه که سرتو رو به دیوار میکنی

دلت افسرده مگه که داری گریه زار زار میکنی

گل آفتابگردون

نازنین سرگردون

من میرم از پس کوههای بلند

از دل برفی ابری سفید

من میرم از پس کوههای بلند

از دل برفی ابری سفید

گل آفتاب میارم

گل آفتاب میارم

گل با مهربونی

روی برگات میذارم

گل آفتابگردون

نازنین سرگردون

قد و بار پرتو وا بکنی

گل آفتابو تماشا بکنی

گر بشه هوای خوب دوروبرت

وا بشه بی ما همه بال و پرت

تا دلت شاد بشه

خونت آباد بشه

نفست از تو قفس

دیگه آزاد بشه

گل آفتابگردون

نازنین سرگردون

این همه غصه نخور

امید از دلت نبر

این همه غصه نخور

امید از دلت نبر

اگه آفتاب مرده

هوووووووووووووو

اگه آفتاب مرده غنچه هاش واز شدن

واسه رها شدن بالا پرواز شدن

اگه آفتاب مرده غنچه هاش واز شدن

واسه رها شدن بالا پرواز شدن

گل آفتابگردون

مهربون سرگردون

گل آفتابگردون

نازنین سرگردون

دانلود آهنگ گل آفتابگردون از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید