آهنگ گل از حسن شماعی زاده

آهنگ گل از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

وقتی میای تو صحرا راستی قیامت میشه

دشت به این بزرگی قرق حسادت میشه

آهنگ گل از حسن شماعی زاده

هر جا قدم میذاری هزارتا دل اسیره

شقایق از خجالت سرش پایین میگیره

یاس و منا از اغچه انگار که گیج گیجن

اقاقیا میدونن ریشه به ریشه کیچن

تو گلی تنت گله  اون عطر پیرهنت گله

خنده هات خنده ی گل طرز شکفتنت گل

تو گلی تنت گل  اون عطر پیرهنت گل

خنده هات خنده ی گل طرز شکفتنت گل

تو خودت ناز تنت ناز به ناز گل من

تو چشات نازه صدات ناز دلم قرق نیاز گل من

تو گلی حرفهاتم گل خنده هات خنده ی گل

تو گلی سر تا پات گل راه میری جای پات گل

اون گیسوهای چین چین خرمن روی گوش ات

کاشکی بودم به جای گوشواره های گوش ات

دشت پریشون نکن با ناز چشم مستت

راستی که خوش به حال النگو های دستت

وقتی که شب سیاهه ستاره توی راهه

تو چشمه ها نگاه کن ببین عکس دو ماهه

تو گلی تنت گل اون عطر پیرهنت گل

خنده هات خنده ی گل طرز شکفتنت گل

تو گلی تنت گل اون عطر پیرهنت گل

خنده هات خنده ی گل طرز شکفتنت گل

تو خودت ناز تنت ناز دلت نازک و نازه گل من

تو چشات ناز صدات ناز و دلم قرق نیازگل من

تو گلی حرفهاتم گل خنده هات خنده ی گل

تو گلی سر تاپات گل راه میری جای پات گل

مروارید به گردن تو می درخشه چون تن تو

مثل مرمر بدن تو خوش به حال پیرهن تو

شاخه ی شکوفه داره هوس بوسیدن تو

عاشق خندیدن تو می شگفه از دیدن تو

تو گلی تنت گل اون عطر پیرهنت گل

خنده هات خنده ی گل طرز شکفتنت گل

تو گلی تنت گل اون عطر پیرهنت گل

خنده هات خنده ی گل طرز شکفتنت گل

تو خودت ناز تنت  ناز دلت نازک و ناز گل من

تو چشات ناز صدات ناز و دلم قرق نیاز گل من

تو گلی حرفهاتم گل خنده هات خنده ی گل

تو گلی سر تا پات گل راه میری جای پات گل

دانلود آهنگ گل از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید