آهنگ گل بوته از حسن شماعی زاده

آهنگ گل بوته از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد.

ما دو تا گل بوته ایم

به لب یه جویبار

آهنگ گل بوته از حسن شماعی زاده

یکیمون اونور جوی

یکی مونده این کنار

نفسم بانفست

میشه باهم تو هوا

اما برروی زمین

میشه ام از تو جدا

تو رو در بر ندارم

سایتو بر سر ندارم

اما روبرویمی

از تو نظر بر ندارم

تو رو در بر ندارم

سایتو بر سر ندارم

نگو قسمت همینه

قسمتو باور ندارم

به کنارت ننشست

دل پر نیاز من

باز میگم شکر خدا

شدی چشم انداز من

اگه دست من نداد

دست هم یار تو را

بذار ارومی باشه

فصل دیدار تو را

تو رو در بر ندارم

سایتو بر سر ندارم

اما روبرویمی

از تو نظر بر ندارم

تو رو در بر ندارم

سایتو بر سر ندارم

نگو قسمت همینه

قسمتو باور ندارم

تا پی دستام به دعا

رها شده سوی خدا

تنم واست پاره شده

هزارتاگل پاره شده

چه جور بیاد اون طرفا

تا تو نشستی روبروم

پرشدم از ارزو

با هر نسیمی که میاد

میرسه گلبرگای من

میخواد بیاد اونور جوی

تو رو در بر ندارم

سایتو بر سر ندارم

اما روبرویمی

از تو نظر بر ندارم

نگو قسمت همینه

قسمتو باور ندارم

قسمتو باور ندارم

دانلود آهنگ گل بوته از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید