آهنگ Orera seero از اندی

Orera seero
Siro zarav xosker asem
Sers prkem hin husheriz

 دانلود آهنگ اندی به نام یروانی سیرون اخچیک(همراه با متن آهنگ+پخش آنلاین)

Togh vor hima huyser berem
Mer alekoz yerazneriz
Qez hamar, qez hamar im ser
Qez hamar, qez hamar im ser
Togh vor noris xentanam
Xenti nman taparem
Guze mi or es gtnem
Anzaz orere hin, mer siro
Mer siro
Orere ayn sirov hyusvaz
Vor toghezinq hervum lqvaz
Orere siro
Vorpes yeraz, vorpes mi ser
Vorpes arzunq siruz znvaz
Karotners pahelem es
Im achkerum huysov ozvaz
Qez hamar, qez hamar im ser
Qez hamar, qez hamar im ser
Togh vor noris xentanam
Xenti nman taparem
Guze mi or es gtnem
Anzaz orere hin, mer siro
Mer siro
Orere ayn sirov hyusvaz
Vor toghezinq hervum lqvaz
Orere siro
Togh vor noris xentanam
Xenti nman taparem
Guze mi or es gtnem
Anzaz orere hin, mer siro
Mer siro
Orere ayn sirov hyusvaz
Vor toghezinq hervum lqvaz
Orere siro , Orere siro , Orere siro
Orere siro

 

 

دانلود آهنگ Orere siro از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید