آهنگ Temptation از آرش

Related image

Rebecca:

Temptation in my heart,

I’m burning, I fall apart!

When the night falls,

My heart calls for love and devotion

Temptation! I want you

Can you be my only one

when the night falls,

my heart calls, for the touch of your hands

ترجمه:

وسوسه ای در قلبمه میسوزم و از هم می پاشم

وقتی که شب از راه برسه قلبم عشق و اخلاص رو صدا میزنه

وسوسه!من تو رو میخوام میتونی یگانه ی من باشی؟

وقتی که شب برسه قلبم برای لمس دستهای تو ندا میده

 

آرش:

تو آسمون عشقم تو بودی ستاره ی من تو بودی

اسم تو هست ستاره بیا پیشم دوباره

اون موهای مشکیت منو کشت چشمهای زیبات منو کشت

بیا بیا پیش من دوباره یالا بگو آره ستاره

 

Rebecca:

Temptation in my heart

I’m burning, I fall apart!

When the night falls,

my heart calls for love and devotion.

Temptation! I Want you

Can you be my only one

When the night falls,

My heart calls, for the touch of your hands

ترجمه:

وسوسه ای در قلبمه میسوزم و از هم می پاشم

وقتی که شب از راه برسه قلبم عشق و اخلاص رو صدا میزنه

وسوسه!من تو رو میخوام میتونی یگانه ی من باشی؟

وقتی که شب برسه قلبم برای لمس دستهای تو ندا میده

 

آرش:

همه فکر و خیالم تو هستی دنیای من تو هستی

اسم تو رو لبامه ستاره وای ستاره

یه عمره بدون خواب بودم تا من تو رو پیدا کردم

بیا بیا پیش من دوباره یالا بگو آره ستاره

 

Robeca:

Temptation in my heart,

I’m burning, I fall apart!

When the night falls,

my heart calls for love and devotion.

Temptation! I Want you

Can you be my only one

When the night falls

My heart calls, for the touch of your hands

ترجمه:

وسوسه ای در قلبمه میسوزم و از هم می پاشم

وقتی که شب از راه برسه قلبم عشق و اخلاص رو صدا میزنه

وسوسه!من تو رو میخوام میتونی یگانه ی من باشی؟

وقتی که شب برسه قلبم برای لمس دستهای تو ندا میده

 

آرش:

من امشب تو رو می خوام وای ستاره تو رو میخوام وای

 

Robeca:

Temptation in my heart,

I’m burning, I fall apart!

When the night falls,

my heart calls for love and devotion.

Temptation! I Want you

Can you be my only one

When the night falls,

My heart calls, for the touch of your hands

Temptation in my heart

I’m burning, I fall apart!

When the night falls,

my heart calls for love and devotion.

Temptation! I Want you

Can you be my only one

When the night falls,

My heart calls, for the touch of your hands

 

آرش:

من امشب تو رو می خوام وای ستاره تو رو می خوام وای

 

 

دانلود آهنگ Temptation از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید