ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته از احمد آزاد

ساقی امشب، مثل هر شب اختیارم دستته

اگه نگی مستی بسته

اگه نگی مستی بسته

یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته

اگه نگی مستی بسته

اگه نگی مستی بسته

امشب که مست مستم، دست و پای غم رو بستم

امشب که لول لولم از من نپرس کی هستم

ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه

دست غم کوتاهه از دل کنج می خونه

آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز

هر چه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه

ساقی از گوشه میخونه نرونم

خونه امیدمه بزار بمونم

چلچراغ میخونت روشن بمونه

زنده باشی، من زیر سایت بمونم

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته

اگه نگی مستی بسته

اگه نگی مستی بسته

یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته

اگه نگی مستی بسته

اگه نگی مستی بسته

امشب که مسته مستم

دست و پای غم رو بستم

امشب که لول لولم

از من نپرس کی هستم

ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه

دست غم کوتاهه از دل کنج می خونه

آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز

هر چه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه

ساقی از گوشه میخونه نرونم

خونه امیدمه بزار بمونم

چلچراغ میخونت روشن بمونه

زنده باشی، من زیر سایت بمونم

ساقی امشب، مثل هر شب اختیارم دستته

اگه نگی مستی بسته

اگه نگی مستی بسته

اگه نگی مستی بسته

اگه نگی مستی بسته

 

دانلود ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته از احمد آزاد با حجم ۳ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید