آهنگ زندگی یه بازیه از داریوش

زندگی یه بازیه کی از عمرش راضیه ابر گریونه دلم چشمه خونِ دلم

نمیتونم دلم رو راضی کنم این دل دیوونه رو راضی به این بازی کنم

آهنگ زندگی یه بازیه از داریوش

یه بهونه برای بودن و موندن ندارم تو گلوم بغض غمه هوای خوندن ندارم

همه جا سرد و سیاه رو لبهام ناله و آه سر من بی*سایه*بون نگهم مونده به راه

دست من غمگین و سرد تو گلوم یه گوله درد نه بهاری نه گـلی پاییزه پاییز زرد

دلی که دلدار نداره با زندگی کار نداره غریب این دیارم یه آشنا ندارم

سرم بی سایه بونه دلم یه پارچه خونه غم تو دلم نشسته بال و پرم شکسته

غریب این دیارم یه آشنا ندارم سرم بی سایه بونه دلم یه پارچه خونه

همه جا سرد و سیاه رو لبهام ناله و آه سر من بی سایه*بون نگهم مونده به راه

دست من غمگین و سرد تو گلوم یه گوله درد نه بهاری نه گـلی پاییزه پاییز زرد

دلی که دلدار نداره با زندگی کار نداره غریب این دیارم یه آشنا ندارم

سرم بی سایه بونه دلم یه پارچه خونه غم تو دلم نشسته بال و پرم شکسته

غریب این دیارم یه آشنا ندارم سرم بی*سایه*بونه دلم یه پارچه خونه

دانلود آهنگ زندگی یه بازیه از داریوش : دانلود

 

دیدگاه خود را بگذارید