آهنگ Alagoz Acher از اندی

سر به چمن آور و این دنیا مگیر

زآن دنیا به از این دنیاست

Image result for ‫آلبوم سرسپرده از اندی‬‎

ای دوست تو در راه عشقت میسپارم به خدا

تا تو آیی به تنم من ببینم رخ زیبای تو را

من نمی گویم زتو بد دیده ام چون تو را دوست دارم به خدا

در شب تیره و تارمن و تو بد دیده ایم

زسر روی وفا همچو گل کم چیده ایم

تو مگو عاشق منم که من از سر ترم

تا تو ایی به تو ایی به کنار من زتو بد کرده ام

دانلود آهنگ Alagoz Acher از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید