خورشیدم خانومم من با تو آرومم با صدای جهان

لبخند معصومت، دنیای آرومت

خورشید تو چشمات، قدرشو می دونم

موهای خرماییت، دستای مردادیت

شهریور لبهات، قدرشو میدونم

خورشیدم، خانومم، من با تو آرومم

رویامی، دنیامی، دستاتو می بوسم

خورشیدم خانومم من با تو آرومم

رویامی دنیامی دستاتو می بوسم

زیبایی، محجوبی، مغروری، جذابی

چشماتو می بندی، با لبخند می خوانی

تا وقتی اینجایی، این خونه پا برجاست

ما با هم خوشبختیم، دنیای ما زیباست

خورشیدم، خانومم، من با تو آرومم

رویامی، دنیامی، دستاتو می بوسم

خورشیدم، خانومم، من با تو آرومم

رویامی، دنیامی، دستاتو می بوسم

خورشیدم خانومم من با تو آرومم

لبخند معصومت دنیای آرومت

خورشید تو چشمات قدرشو می دونم

موهای خرماییت، دستای مردادیت

شهریور لبهات، قدرشو میدونم

خورشیدم، خانومم، من با تو آرومم

رویامی، دنیامی، دستاتو می بوسم

دانلود آهنگ دنیای آروم با صدای جهان با حجم ۴ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید