به گمونم دل تو جای دیگس دل تو پیش یه رسوای دیگس از هایده

وقتی که قهری با من ندیدنت آسون نیست

قصه غم که میشی شنیدنت آسون نیست

به گمونم دل تو جای دیگه س

دل تو پیش یه رسوای دیگه س

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگه س

تصویر مرتبط

به گمونم دل تو جای دیگس

دل تو پیش یه رسوای دیگس

دست نزاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگس

 با تو بودن واسه من نعمت بود

از تو گفتن واسه من عادت بود

همه حرفات واسه من آیه عشق

نفست زمزمه رحمت بود

دل من مستیشو از مستی چشمای تو ساخت

تا به عشق تو رسید پرهیزشو پاک به تو باخت

به گمونم دل تو جای دیگه س

دل تو پیش یه رسوای دیگه س

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

دستات هم عاشق دستای دیگس

دستاتم عاشق دستای دیگس

میدونستی دل دیوونه من عاشقته

عاشقت با همه جون با همه تن عاشقته

اسم تو وقتی تو شعر و تو ترانم میومد

میدونستی غزل و شعر و سخن عاشقته

حالا من هستم و تن رفته به باد

واسه من شعر و سخن رفته به باد

منم و وحشت تردید یه عشق

به گمونم دل من رفته به باد

به گمونم دل تو جای دیگس

دل تو پیشه یه رسوای دیگس

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگس

دستاتم عاشق دستای دیگس

میدونستی دل دیوانه من عاشقته

عاشقت با همه جون با همه تن عاشقته

اسم تو وقتی تو شعر و تو ترانم می ومد

میدونستی غزل و شعر و سخن عاشقته

حالا من هستم و تن رفته به باد

واسه من شعر و سخن رفته به باد

منم و وحشت تردید یه عشق

به گمونم دل من رفته به باد

به گمونم دل تو جای دیگس

دل تو پیش یه رسوای دیگه س

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگس

دانلود دست های تو از هایده با حجم ۶ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید

  • HosseinNabavi marin 2 اسفند 1399

    Harf nadari