شب نیلوفری از ابی

باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم

با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم

از تماشای قناری به تو پرواز کنم

به تو پل میزنم از بهانه هامو

از همه شبانه ها مو

میرسم به تو دوباره

شب نیلوفری از ابی

بوی عطرتو میدن ترانه هامو

پر اسمت میشن عاشقانه هامو

از گل و شعر و ستاره

میرسم به تو دوباره

نیستی اما یادت اینجاست

وقت گل کردن رویاست

به تو من میرسم از این شب نیلوفری

به تو میرسم من از این راه خاکستری

به تو که خاطره هامو به همیشه میبری

به تو پل میزنم از بهانه ها مو

از همه شبانه ها مو

میرسم به تو دوباره

بوی عطر تو میدن ترانه هامو

پر اسمت میشن عاشقانه هامو

از گل و شعر و ستاره

میرسم به تو دوباره

نیستی اما یادت اینجاست

وقت گل کردن رویاست

دانلود آهنگ شب نیلوفری از ابی با حجم ۹ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید