دیگه اون روزا گذشت زندگی همینه | گل کاغذی از هایده

روزی که ما به هم آشنا شدیم چه خوب بود

مثه این روزا نبود یه روز بی غروب بود

اما تا دلامون از همدیگه بی خبر شد

سینه مون مثله کویر تشنه و تشنه تر شد

دیگه اون روزا گذشت زندگی همینه

غنچه دیگه وا نمیشه تو کویر سینه

دیگه نگو دوسم داری باورم نمیشه

تو اون نبودی که با من بمونی همیشه

از گذشته حرف نزن که دلم تنگه هنوز

از گذشته حرف نزن که دلم تنگه هنوز بعد تو عشق دیگه نیست

یا اگه هست واسه من پر نیرنگه هنوز

گل سرخ عشق ما گل خوش رنگ هوز

اگه پرپر نکنیش گلی که تو قلب ماست بهترین رنگ هنوز

دیگه اون روزا گذشت زندگی همینه

غنچه دیگه وا نمیشه تو کویر سینه

دیگه نگو دوسم داری باورم نمیشه

تو اون نبودی که با من بمونی همیشه

از گذشته حرف نزن که دلم تنگه هنوز بعد تو عشق دیگه نیست

یا اگه هست واسه من پر نیرنگ هنوز

گل سرخ عشق ما گل خوش رنگ هنوز

اگه پرپر نکنیش گلی که تو قلب ماست بهترین رنگ هنوز

دیگه اون روزا گذشت زندگی همینه غنچه دیگه وا نمیشه تو کویر سینه

دیگه نگو دوسم داری باورم نمیشه

تو اون نبودی که با من بمونی همیشه

دیگه نگو دوسم داری باورم نمیشه

تو اون نبودی که با من بمونی همیشه

دیگه نگو دوسم داری باورم نمیشه

تو اون نبودی که با من بمونی همیشه

دانلود آهنگ گل کاغذی از هایده با حجم ۵ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید