اگه از پرنده پرواز و بگیرن چی می مونه؟ کی می دونه از هایده

اگه از پرنده پروازو بگیرن

چی می مونه؟

اگه از مستای شب خوندن آوازو بگیرن چی می مونه؟

اگه از هرچی صداست زمزمه ی ساز و بگیرن چی می مونه؟

نتیجه تصویری برای هایده

کی می دونه؟

چی می مونه؟

کی می تونه که ندونه؟

من می دونم من می تونم

واسه اینه که می خونم

واسه اینه که می خونم

پای پروانه پر از بوی گله

توی دست باغچه ها لاله پره

گلدون عتیقتون کنج حیاط

اما توش یه عالمه نقش گله

فصل گل جشن پرنده

فصل عطرای رمنده

نرگسی گل زرد و سبزه

رو لباش حجله ی خنده

رو لباش حجله ی خنده

واسه غم شوق نموندن

غم ابرای بلنده

واسه ما به هم رسیدن

مثله دیوار و کمنده

مثله دیوار و کمنده

اگه از پرنده پرواز و بگیرن چی می مونه؟

اگه از مستای شب خوندن آواز و بگیرن چی می مونه؟

اگه از هرچی صداست زمزمه ی ساز و بگیرن

چی می مونه؟

کی می دونه؟

چی می مونه؟

کی می تونه که ندونه؟

من می دونم من می تونم

واسه اینه که می خونم

واسه اینه که می خونم

دانلود آهنگ کی میدونه از هایده با حجم ۱۳ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید