امید رو پر دادن دیگه سخته برام | نگو نمیام از هایده

نگو نگو نمیام

نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن

دیگه سخته برام

حالا که دست گلدون

به ساق گل رسیده

حالا که عطر آشتی

تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی

دلم هواتو کرده

حالا که بغض و کینه

پاشو کنار کشیده

نتیجه تصویری برای هایده

نگو نگو نمیام

نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن

دیگه سخته برام

دیگه سخته برام

آلاله غنچه کرده

کاش بودی و میدیدی

کبوتر بچه کرده

کاش بودی و میدیدی

گلها چشم انتظارن

تا از در برسی تو

گلها غرق بهارن

کاش بودی و میدیدی

میگن وقتی قاصدک

رو دوش گل سواره

خوشبختی میاره

کاش بودی و میدیدی

قمری توی ایوون

داره لونه میزاره

میگن اومده کاره

کاش بودی و میدیدی

حالا که دست گلدون

به ساق گل رسیده

حالا که عطر آشتی

تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی

دلم هواتو کرده

حالا که بغض و کینه

پاشو کنار کشیده

نگو نگو نمیام

نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن

دیگه سخته برام

دیگه سخته برام

نگو نگو نمیام نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن دیگه سخته برام

حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده

حالا که عطر آشتی تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی دلم هواتو کرده

حالا که بغض و کینه پاشو کنار کشیده

نگو نگو نمیام نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن دیگه سخته برام دیگه سخته برام

آلاله غنچه کرده کاش بودی و میدیدی

کبوتر بچه کرده کاش بودی و میدیدی

گلها چشم انتظارن تا از در برسی تو

گلها غرق بهارن کاش بودی و میدیدی

میگن وقتی قاصدک رو دوش گل سواره

خوشبختی میاره کاش بودی و میدیدی

قمری توی ایوون داره لونه میزاره

میگن اومده کاره کاش بودی و میدیدی

حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده

حالا که عطر آشتی تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی دلم هواتو کرده

حالا که بغض و کینه پاشو کنار کشیده

نگو نگو نمیام نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن دیگه سخته برام

دیگه سخته برام

نگو نگو نمیام نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن دیگه سخته برام

دانلود آهنگ نگو نمیام از هایده با حجم ۱۵ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید